Generalforsamling

 

 

kommer senere.Jf. forenings vedtægter §9:
 

§9 Generalforsamling:
 

 • Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
   
 • Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar.
   
 • Generalforsamlingen varsles med mindst 21 dage. 
   
 • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelse.
   
 • Senest 7 dage før generalforsamlingen lægges endelig dagsorden på foreningens hjemmeside, som indeholder alle indkomne forslag.
Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022 afholdes torsdag den 24. februar 2022. Se invitation nedenfor, nu med endelig dagsorden.

Jægerspris Cykelartister | Smedeengen 4 | 3630 Jægerspris | Tlf.: 25365457