Generalforsamling

 

 

kommer senere.Jf. forenings vedtægter §9:
 

§9 Generalforsamling:
 

 • Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
   
 • Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar.
   
 • Generalforsamlingen varsles med mindst 21 dage. 
   
 • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelse.
   
 • Senest 7 dage før generalforsamlingen lægges endelig dagsorden på foreningens hjemmeside, som indeholder alle indkomne forslag.

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020 blev afholdt torsdag den 27. februar 2020.

 

Jægerspris Cykelartister | Smedeengen 4 | 3630 Jægerspris | Tlf.: 25365457